நூல்களை எவ்வாறு படிக்க வேண்டும்?

நூல்களை எவ்வாறு படிக்க வேண்டும்?

நூல்களை எவ்வாறு படிக்க வேண்டும் என்று உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் என்று நான் நம்புகிறேன். நீங்கள் தொடக்கப்பள்ளி முதல் கற்று இருப்பீர்கள். ஆனால் நன்றாகப் படிக்கத் தெரியுமா ?

இந்த பதிவில் ஒரு புத்தகத்தை/ நூல்களை எவ்வாறு படிக்க வேண்டும் என்று நான்கு வழிகளில் விளக்கமாக பார்க்கலாம்.

புத்தக வாசிப்பின் நான்கு நிலைகள்

 

மோர்டிமர் ஜெரோம் அட்லர் என்ற தத்துவவாதி தனது புத்தகத்தில் நூல்களை எவ்வாறு படிக்க வேண்டும் என்று நான்கு வாசிப்பு நிலைகளை குறிப்பிடுகின்றார்.

 1. தொடக்க வாசிப்பு (Elementary Reading)
 2. ஆய்வு வாசிப்பு (Inspectional Reading)
 3. பகுப்பாய்வு வாசிப்பு (Analytical Reading)
 4. ஒப்பீட்டு வாசிப்பு (Syntopical Reading)

நீங்கள் படிப்பதற்கு ஒரு புத்தக்கத்தைச் எப்படி தேர்வு செய்ய வேண்டும் என இந்த பதிவில் பார்க்கலாம்.

புத்தகங்களைப் படிப்பதன் 10 நன்மைகள்

1. தொடக்க வாசிப்பு (Elementary Reading)

இது தொடக்கப் பள்ளிகளில் கற்பிக்கப்படும் வாசிப்பு நிலை. நீங்கள் இந்த வலைத்தளத்தைப் படிக்கிறீர்கள் என்றால், இதை எப்படி செய்வது என்பது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் என்றுதான் பொருள்.

தொடக்க வாசிப்பு (Elementary Reading) என்பது வாசிப்பின் அடிப்படை நிலை. நாம் பள்ளியில் கற்றுக்கொள்வது இதுதான். இந்த அளவிலான வாசிப்பு பதிலளிக்க முயற்சிக்கும் முக்கிய கேள்வி “வாக்கியம் என்ன சொல்கிறது?” என்பதுதான்.

புத்தக வாசிப்பின் நான்கு நிலைகள்

புத்தக வாசிப்பின் நான்கு நிலைகள்

2. ஆய்வு வாசிப்பு (Inspectional Reading)

ஆய்வு வாசிப்பு உண்மையில் இரண்டு துணை வகைகளைக் கொண்டுள்ளது.

 1. முறையான சறுக்குதல் (systematic skimming)
 2. மேலோட்டமான வாசிப்பு (superficial reading)

இந்த அளவிலான வாசிப்பு பதிலளிக்க முயற்சிக்கும் முக்கிய கேள்வி “புத்தகம் / கட்டுரை எதைப் பற்றியது?

      1. முறையான சறுக்குதல் (systematic skimming)

asuran - ravana kaviyam book cover photos

முதலில், நீங்கள் கட்டுரையின் தலைப்பைப் பார்க்கிறீர்கள், அது ஈர்க்கக்கூடியதாக இருந்தால், அதைத் திறக்கவும். பின்னர் நீங்கள் அப்படியே சற்று புரட்டி, கட்டுரை எதைப்பற்றியது என்பதைப் பார்க்க துணைத் தலைப்புகளைப் பார்க்கவும். இது சுவாரஸ்யமாகத் தெரிந்தால், மீண்டும் மேலே சென்று, அறிமுகத்தின் முதல் 30-50 வார்த்தைகளைப் படித்துவிட்டு, முதல் துணைத் தலைப்புக்கு கீழே சில வாக்கியங்களைப் படித்த பிறகு, நீங்கள் முடிவை அடையும் வரை  ஒவ்வொரு துணைத் தலைப்பிற்கும் இதைச் செய்யுங்கள்.

நூல்களை எவ்வாறு படிக்க வேண்டும்

இது புத்தகத்தின் அத்தியாயங்களைப் புரிந்துகொள்ள போதுமான அறிவை உங்களுக்கு வழங்க இது உதவும். புத்தகத்தை ஆழமாகப் படிக்க நேரம் இல்லாதபோது அல்லது அவசரமாக தகவல் தேவைப்படும்போது இந்த வகையான வாசிப்பைப் பயன்படுத்துகிறோம்.

      2 . மேலோட்டமான வாசிப்பு (superficial reading)

நீங்கள் இப்போது சாதாரணமாக படிக்கும்போது இப்படிதான். இதில் உள்ள கருத்துகளைச் சிந்திக்க வேண்டாம், விஷயங்களைத் தேடாதீர்கள், புத்தக ஓரங்களில் எழுத வேண்டாம். சாதாரணமாக படிக்கங்கள்.

உங்களுக்கு ஏதாவது புரியவில்லை என்றால், அங்கேயே தேங்கவேண்டாம் தொடரவும். இந்த விரைவான வாசிப்பிலிருந்து நீங்கள் எதைப் பெறுகிறீர்கள் என்பது நீங்கள் அந்த புத்தகத்தை மீண்டும் வாசிக்க  அதிக முயற்சி எடுக்கும்போது உங்களுக்கு உதவும்.

நீங்கள் மேலோட்டமான வாசிப்பு (superficial reading) – இன் மூலம் அந்த புத்தகத்தைப் பற்றி மற்றொரு முடிவுக்கு வருகிறீர்கள். அதாவது அந்த புத்தகத்தின் உள்ளடக்கங்கள் மற்றும் அதன் அமைப்பு குறித்து உங்களுக்கு நல்ல புரிதல் கிடைக்கும்.

ஆய்வு வாசிப்பு (Inspectional Reading) குறுகிய அல்லது கொடுக்கப்பட்ட நேரத்தில் ஒரு நூலைப் படிக்க மிகவும் உதவுகின்றது.

சில நேரங்களில் சில புத்தகங்களில் இருந்து நாம் விரும்புவது அல்லது தேவைப்படுவது அவ்வளவுதான். ஆனால் வேறு சில நேரங்களில் நாம் இன்னும் அதிகமாக விரும்புகிறோம். சில நேரங்களில் நாம் அந்த புத்தகம் பற்றி இன்னும் புரிந்து கொள்ள விரும்புகிறோம்.

இபொது, நீங்கள் அந்த நூலைப்பற்றி மேலும் புரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா?

3. பகுப்பாய்வு வாசிப்பு (Analytical Reading)

நமக்கு அதிக நேரம் இருக்கும் தருணத்தில், புத்தகத்தைப் பற்றிய சிறந்த புரிதலைப் பெறுவதற்கு இந்த வகை வாசிப்பு நமக்கு பயன்படுகின்றது.

அந்த புத்தகத்தைப் புரிந்துகொள்வது மட்டும் இதன் நோக்கம் அல்ல, அந்த புத்தகத்தில் உள்ள தகவல் குறித்து உங்களுடைய தனிப்பட்ட கருத்தை வளர்த்துக் கொள்ளவும் இது உதவுகிறது.

உங்கள் இலக்கு வெறுமனே அந்த புத்தகம் பற்றிய போதுமான தகவல் அல்லது பொழுதுபோக்கு என்றால் பகுப்பாய்வு வாசிப்பு (Analytical Reading) தேவையில்லை.

பிரான்சிஸ் பேக்கன்

பிரான்சிஸ் பேக்கன்

“சில புத்தகங்கள் ருசிக்கப்பட வேண்டும், மற்றவை விழுங்கப்பட வேண்டும், சிலவற்றை மெல்லவும் ஜீரணிக்கவும் வேண்டும்.”

பிரான்சிஸ் பேகன்

பகுப்பாய்வு வாசிப்பு (Analytical Reading). இது பிரான்சிஸ் பேக்கன் மேற்சொன்ன வேலையைச் செய்கிறது. பகுப்பாய்வு வாசிப்பு ஒரு முழுமையான வாசிப்பு.

பகுப்பாய்வு வாசிப்புக்கு நான்கு விதிகள்:

 • பொருள் மற்றும் வகை படி புத்தகத்தை வகைப்படுத்தவும்.
 • முழு புத்தகமும் எதைப் பற்றி என்பதை மிகச் சுருக்கமாகக் பார்க்கவும்.
 • அதன் முக்கிய பகுதிகளை அவற்றின் ஒழுங்கு மற்றும் உறவில் கணக்கிடுங்கள், மேலும் இந்த பகுதிகளை நீங்கள் கோடிட்டுப் படிங்கள்.
 • ஆசிரியர் தீர்க்க முயற்சிக்கும் பிரச்சினை அல்லது சிக்கல்களை வரையறுக்கவும்.

இவை மிகவும் எளிதானவை என்றாலும், அவை நிறைய வேலைகளை உள்ளடக்குகின்றன என்பதை நீங்கள் கவனிப்பீர்கள். அதிர்ஷ்டவசமாக நீங்கள் ஏற்கனவே செய்த ஆய்வு வாசிப்பு உங்களுக்கு உதவும்.

ஒரு ஆய்வு வாசிப்புக்குப் (Inspectional Reading) பிறகு, புத்தகம் மற்றும் ஆசிரியரின் பார்வைகளைப் புரிந்துகொள்வீர்கள்.

ஆனால் இதன்மூலம் மட்டும், அந்த புத்தகம் பற்றிய பரந்த விஷயத்தை நீங்கள் புரிந்துகொள்வீர்கள் என்று அர்த்தமல்ல. அதைச் செய்ய, ஒரே தலைப்புகளைப் பற்றிய வேறு வேறு பல புத்தகங்களிலிருந்து அறிவைத் தொகுக்க, ஒப்பீட்டு வாசிப்பைப் (Syntopical Reading) பயன்படுத்த வேண்டும்.

4. ஒப்பீட்டு வாசிப்பு (Syntopical Reading)

இது ஒப்பீட்டு வாசிப்பு, (Syntopical Reading) நூல்களை எவ்வாறு படிக்க வேண்டும் என்ற இந்த பகுதியின் இறுதி மற்றும் கடினமான பகுதியாகும்.

ஒப்பீட்டு வாசிப்பு என்பது ஒரே விஷயத்தில் / தலைப்புகளில் பல புத்தகங்களைப் படிப்பது மற்றும் கருத்துக்கள், சொற்களஞ்சியம் மற்றும் வாதங்களை ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பது மற்றும் அவைகளுக்கு இடையே உள்ள மாறுபட்ட கருத்துக்களைப் பற்றி ஆராய்வதும் ஆகும்.

இதன் குறிக்கோள் எந்தவொரு குறிப்பிட்ட புத்தகத்தின் ஒட்டுமொத்த புரிதலை அடைவது அல்ல, மாறாக அதில் குறிபிடப்பட்டுள்ள கருத்துக்களைப் புரிந்துகொண்டு ஆழ்ந்த அறிவை வளர்ப்பது. இது உங்கள் அறிவு இடைவெளிகளைக் கண்டறிந்து நிரப்புவது பற்றியது ஆகும்.

நூல்களை எவ்வாறு படிக்க வேண்டும்?

 • முக்கிய வார்த்தைகளை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டவும் அல்லது முன்னிலைப்படுத்தவும் (highlight).
 • புத்தகத்தில் மிக முக்கியமான 10 அறிக்கைகள் அல்லது பத்திகளைக் குறிக்கவும்
 • புத்தக விளிம்பில், பிற தொடர்புடைய பக்கங்களைப் பற்றி குறித்துக்கொள்ளவும்.
 • புத்தக விளிம்பில் தேவைபடும் அல்லது தொடர்புடைய கேள்விகள் போன்றவற்றை குறித்துக்கொள்ளவும்.
 • புத்தகத்தை முடித்த பிறகு, புத்தகத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றி புத்தக இறுதியில்  குறிப்பு எடுத்துக்கொள்ளவும்.
நூல்களை எவ்வாறு படிக்க வேண்டும்

முக்கிய வார்த்தைகளை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டவும்

எனவே அடுத்த முறை நீங்கள் ஒரு புத்தகத்தை அல்லது ஒரு கட்டுரையைப் படிக்கும்போது இந்த 4 கேள்விகளுக்கு பதில் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள்.

படித்தல் என்பது சரியான கேள்விகளை சரியான வரிசையில் கேட்பது மற்றும் பதில்களைத் தேடுவது.

 1. இந்த புத்தகம் எதைப் பற்றியது?
 2. விரிவாக என்ன கூறப்படுகிறது, எப்படி?
 3. இந்த புத்தகம் முழுவதுமாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ உண்மையா?
 4. அது என்ன?

 

We will be happy to hear your thoughts

உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யுங்கள்

Tamill eBooks Org
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart