தமிழ் கவிதைத் தொகுப்புகள் PDF

தமிழ் கவிதைத் தொகுப்புகள் PDF Free Download

வ. எண் தலைப்பு  ஆசரியர்  PDF Download Read Online
1 தண்ணீர் தேசம் வைரமுத்து pm0011.pdf pmuni0011_01.html
2 தேசிய கீதங்கள் சி. சுப்ரமணிய பாரதியார் pm0012_01.pdf pmuni0012_01.html
3 தெய்வப் பாடல்கள் சி. சுப்ரமணிய பாரதியார் pm0012_02.pdf pmuni0012_02.html
4 ஞானப் பாடல்கள் சி. சுப்ரமணிய பாரதியார் pm0021.pdf pmuni0021.html
5 பல்வகைப் பாடல்கள் சி. சுப்ரமணிய பாரதியார் pm0021.pdf pmuni0021.html
6 அழகின் சிரிப்பு பாரதிதாசன் pm0037.pdf pmuni0037.html
7 அகங்களும் முகங்களும் சு. வில்வரத்தினம் pm0065.pdf pmuni0065.html
8 அழியா நிழல்கள் எம்.ஏ. நுஃமான் pm0066.pdf pmuni0066.html
9 மரணத்தில் வாழ்வோம் (கவிதை தொகுப்பு) பல ஆசிரியர்கள் pm0088.pdf pmuni0088.html
10 காதல் நினைவுகள் பாரதிதாசன் pm0090.pdf pmuni0090.html
11 முகம் கொள் கி.பி. அரவிந்தன் pm0096.pdf pmuni0096.html
12 இனி ஒரு வைகறை கி.பி. அரவிந்தன் pm0097.pdf pmuni0097.html
13 கனவின் மீதி கி.பி. அரவிந்தன் pm0098.pdf pmuni0098.html
14 காற்றுவழிக் கிராமம் சு. வில்வரத்தினம் pm0099.pdf pmuni0099.html
15 அறியப்படாதவர்கள்நினைவாக அ. யேசுராசா pm0107.pdf pmuni0107.html
16 இளைஞர் இலக்கியம் பாரதிதாசன் pm0108.pdf pmuni0108.html
17 எதிர்பாராத முத்தம் பாரதிதாசன் pm0159.pdf pmuni0159.html
18 கவிதைகள் – முதற் தொகுதி (75 கவிதைகள் ) பாரதிதாசன் pm0165.pdf pmuni0165.html
19 புரட்சிக் கவிதைகள் -பாகம் 1; 2 பாரதிதாசன் pm0166_01.pdf pmuni0166_01.html
20 தமிழச்சியின் கத்தி பாரதிதாசன் pm0177.pdf pmuni0177.html
21 தமிழச்சி (கவிதைகள்) கவிஞர் வாணிதாசன் pm0609.pdf pmuni0609.html
22 கொடி முல்லை (கவிதைகள்) கவிஞர் வாணிதாசன் pm0611.pdf pmuni0611.html
23 தண்ணீரைப் போற்றுவோம் க. செயபாலன் pm0662.pdf pmuni0662.html
24 தூரன் கவிதைகள் ம. ப. பெரியசாமித்தூரன் pm0677.pdf pmuni0677.html

We will be happy to hear your thoughts

உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யுங்கள்

Tamill eBooks Org
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart