தமிழ் இலக்கியக் கட்டுரைகள் PDF Download (List)

தமிழ் இலக்கியக் கட்டுரைகள் PDF Download

வ. எண் தலைப்பு  ஆசரியர்  PDF Download Read Online
1 கலேவலா – தமிழாக்கம் – 1 உதயணன் pm0032_01.pdf pmuni0032_01.html
2 கலேவலா – தமிழாக்கம் – 2 உதயணன் pm0033.pdf pmuni0033_01.html
3 ஒப்பியல் இலக்கியம் கே. கைலாசபதி pm0102.pdf pmuni0102.html
4 இருபதாம் நூற்றாண்டு ஈழத்தமிழ் இலக்கியம் மௌனகுரு; சித்ரலேகா; நூமான் pm0117.pdf pmuni0117.html
5 இலக்கிய தீபம் எஸ். வையாபுரிப்பிள்ளை pm0326.pdf pmuni0326.html
6 இலக்கியத்தின் எதிரிகள் ம.பொ. சிவஞானம் pm0327.pdf pmuni0327.html
7 காவியமும் ஓவியமும் (கட்டுரைகள்) கி. வா. ஜகந்நாதன் pm0350.pdf pmuni0350.html
8 அறப் போர் (சங்க நூற் காட்சிகள்) கி. வா. ஜகந்நாதன் pm0364.pdf pmuni0364.html
9 கடற்கரையிலே (இலக்கியக் கட்டுரைகள்) ரா.பி. சேதுபிள்ளை pm0373.pdf pmuni0373.html
10 கன்னித்தமிழ் (கட்டுரைகள்) கி. வா. ஜகந்நாதன் pm0412.pdf pmuni0412.html
11 கரிகால் வளவன் கி. வா. ஜகன்னாதன் pm0418.pdf pmuni0418.html
12 தமிழர் வீரம் ரா.பி. சேதுப்பிள்ளை pm0427.pdf pmuni0427.html
13 அகமும் புறமும் (இலக்கிய கட்டுரைகள்) அ. ச. ஞானசம்பந்தன் pm0431.pdf pmuni0431_01.html
14 நினைவு மஞ்சரி (கட்டுரைகள்) உ.வே.சாமிநாதையர் pm0432.pdf pmuni0432.html
15 நல்லுரைக்கோவை (கட்டுரைகள்) உ.வே.சாமிநாதையர் pm0433.pdf pmuni0433.html
16 பணமுப்பது என்னும் காசின்மகிமை”” திருக்கணமங்கை தனவந்தரி ஸ்ரீ இராகவாசாரியார் pm0435.pdf pmuni0435.html
17 நல்லுரைக்கோவை (கட்டுரைகள்) பாகம் – 3 உ.வே.சாமிநாதையர் pm0441.pdf pmuni0441.html
18 நல்லுரைக்கோவை (கட்டுரைகள்) பாகம் – 4 உ.வே.சாமிநாதையர் pm0442.pdf pmuni0442.html
19 ஆராய்ச்சி நூல்கள் சோமசுந்தர பாரதியார் pm0446_01.pdf pmuni0446_01.html
20 நல்லுரைக்கோவை – இரண்டாம் பாகம் வி.கோ. சூரியநாராயண சாஸ்திரியார் (பரிதிமாற் கலைஞர்) pm0461.pdf pmuni0461.html
21 வஞ்சி மாநகர் மு. இராகவயங்கார் pm0464.pdf pmuni0464.html
22 தமிழ் இன்பம் ரா.பி.சேதுப்பிள்ளை pm0485.pdf pmuni0485.html
23 எழு பெரு வள்ளல்கள் கி. வா. ஜகந்நாதன் pm0604.pdf pmuni0604.html
24 அதிகமான் நெடுமான் அஞ்சி கி. வா. ஜகந்நாதன் pm0610.pdf pmuni0610.html
25 தமிழ் விருந்து ரா.பி. சேதுப்பிள்ளை pm0613.pdf pmuni0613.html
26 பிடியும் களிறும் கி. வா. ஜகங்காதன் pm0614.pdf pmuni0614.html
27 வேலின் வெற்றி ரா.பி. சேதுப்பிள்ளை pm0615.pdf pmuni0615.html
28 தமிழ்ச் செல்வம் ஔவை துரைசாமி பிள்ளை pm0661.pdf pmuni0661.html
29 தமிழ் இலக்கியக் கதைகள் தீபம் நா. பார்த்தசாரதி pm0681.pdf pmuni0681.html
30 சான்றோர் தமிழ் சி. பாலசுப்பிரமணியன் (சிற்பி) pm0687.pdf pmuni0687.html

We will be happy to hear your thoughts

உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யுங்கள்

Tamill eBooks Org
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart